top of page

WIPO เชิญ จุรินทร์ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเปิดตัวรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก โดยไทยครองอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

21.09.21

placeholder.png
ข่าวสั้นทันโลก

ดูข่าวสั้นทั้งหมด

00054

WIPO เชิญ จุรินทร์ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเปิดตัวรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก โดยไทยครองอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

21 กันยายน 2564

00052

สมาชิก WTO ชื่นชมนโยบายการค้าเวียดนาม ไทยเน้นต้องไม่กีดกันเรื่องยานยนต์และยา

12 พฤษภาคม 2564

00053

จุรินทร์ โชว์ 5 วิชั่น รับมือโควิดในเวทีเอเปค (APEC) ประกาศหนุน CL วัคซีน ให้ทุกประเทศได้สิทธิการผลิตวัคซีนเอง เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลก

5 มิถุนายน 2564

00051

ไทยลงนามความตกลงจัดสรรโควตาภาษี (TRQ) หลัง Brexit กับสหภาพยุโรป

10 พฤษภาคม 2564

อินโฟกราฟิก
ประกาศและงานประชาสัมพันธ์

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

bottom of page