ambassador sunanta.jpg
Picture1.png

 

 

 

รู้จัก WTO

 

เวที WIPO ฝุ่นตลบ

เพื่อเฟ้นหาผู้อำนวยการใหญ่ WIPO คนใหม่

ทูตอาเซียนประจำ WTO ร่วมต้อนรับ “นายกฯ ฮุนเซน”

ในการประชุม

Aid for Trade Global Review 2019

2020 06 03 1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข่าวสั้น ทันโลก

<ดูข่าวสั้นทั้งหมด>

จีนเชื่อมาตรการสั่งแบน TikTok ของอินเดีย ละเมิดกฎระเบียบ WTO

2 กรกฎาคม 2563

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ คัดค้านการลงคะแนนถอนตัวออกจาก WTO

26 มิถุนายน 2563

เกาหลีใต้ส่งรัฐมนตรีการค้าลงชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ WTO

25 มิถุนายน 2563

จับกระแสการค้าโลก

<ดูบทความทั้งหมด>

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com