top of page

การบรรลุการเจรจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

17.06.24

การบรรลุการเจรจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข่าวสั้นทันโลก

WTO ปลื้ม การค้าโลกฟื้นหลังโควิด แต่ยังเหลื่อมล้ำสูงโดยเฉพาะการกระจายวัคซีน

WTO สะกิดประเทศสมาชิก ! ขอให้ลดอุปสรรคการค้าสินค้าเกี่ยวกับโควิดที่ยังมีจำนวนมาก

WIPO เชิญ จุรินทร์ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเปิดตัวรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก โดยไทยครองอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

21 กันยายน 2564

สมาชิก WTO ชื่นชมนโยบายการค้าเวียดนาม ไทยเน้นต้องไม่กีดกันเรื่องยานยนต์และยา

12 พฤษภาคม 2564

จุรินทร์ โชว์ 5 วิชั่น รับมือโควิดในเวทีเอเปค (APEC) ประกาศหนุน CL วัคซีน ให้ทุกประเทศได้สิทธิการผลิตวัคซีนเอง เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลก

5 มิถุนายน 2564

ไทยลงนามความตกลงจัดสรรโควตาภาษี (TRQ) หลัง Brexit กับสหภาพยุโรป

10 พฤษภาคม 2564

อินโฟกราฟิก
ประกาศและงานประชาสัมพันธ์

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

Vacancy Announcement - Driver

bottom of page