top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

พาเลทจากก้านดอกไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อบรรจุขนส่งและจัดเก็บสินค้า Bioestibas จึงได้ริเริ่มนวัตกรรมแปรรูปก้านดอกไม้ซึ่งเป็นของเสียทางการเกษตรที่ เคยถูกเผาทิ้งให้กลายเป็น พาเลทเพื่อจัดการจัดเก็บสินค้าอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2558 โดยพาเลทจากก้านดอกไม้มีคุณสมบัติหลายประการที่เหนือกว่าพาเลทที่ทำจากไม้ทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องความแข็งแรงและความทนทานต่อไฟ น้ำ และแมลง


Bioestibas เป็นโรงงานแห่งแรกในละตินอเมริกาที่ผลิตพาเลทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัตถุดิบคือก้านดอกไฮเดรนเยีย โดยบริษัท Bioestibas มีโรงงานแปรรูปขนาด 4,700 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเมือง La Ceja แคว้น Antioquia ประเทศโคลอมเบีย โดยเมื่อครั้งเริ่มกิจการในปี 2558 มีพนักงาน 19 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30 คนในปัจจุบัน ใช้ก้านดอกไฮเดรนเยีย 9,000 ตันในแต่ละเดือนจากผู้ผลิตดอกไม้ 1,100 ราย มาทำเป็นพาเลทที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ทั้งนี้ โดยทั่วไปเกษตรกรผู้ผลิตดอกไม้ในโคลอมเบียมักใช้วิธีเผาเพื่อกำจัดขยะ แต่ก้านดอกไฮเดรนเยียที่ถูกเผาไหม้จะปล่อยไอระเหยซึ่งมีก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ที่เป็นอันตรายสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ ก้านดอกไฮเดรนเยียยังไม่เหมาะสำหรับทำปุ๋ยเนื่องจากเมื่อสลายตัวจะมีฤทธิ์ทำให้ดินเป็นกรดและปล่อยก๊าซมีเทนออกมา

ความสำเร็จด้านการสนับสนุนความยั่งยืนและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้บริษัท Bioestibas ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมาย อาทิ ได้รับรางวัลที่สองด้านสิ่งแวดล้อมในงาน VIVA Schmidheiny 2020 Awards ในคอสตาริกา ประจำปี 2563 และรางวัล Energy Globe Award ในเมือง Espoo ประเทศฟินแลนด์ ในปี 2562 สำหรับการนำขยะทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ ปัจจุบัน Bioestibas ส่งออกพาเลทจากก้าน ดอกไฮเดรนเยียไปยังอาร์เจนตินา ชิลี คอสตาริกา สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ กัวเตมาลา เม็กซิโก และเปรู ตลอดจนประเทศในยุโรป รวมถึงเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร


ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

แนวคิดทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Bioestibas ช่วยประหยัดต้นไม้ได้ถึงเดือนละ 775 ต้น และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,260 ตันต่อเดือนจากการไม่เผาขยะทางการเกษตร โดย Bioestibas ส่งออกผลิตภัณฑ์ถึงร้อยละ 98 ของที่ผลิตได้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี


การวิจัยที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ

ธุรกิจนี้เริ่มต้นจากงานวิจัยของ Héctor Anaya López ห้องปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ คณะวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยโคลอมเบีย ซึ่งพบว่าเส้นใยขนาดยาวของก้านดอกไฮเดรนเยียมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าไม้จำพวกสน Bioestibas จึงได้นำผลการวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อหาวิธีนำก้าน ดอกไฮเดรนเยียไปพัฒนาเป็นพาเลท โดยเริ่มจากการแยกเส้นใยออกจากก้าน ซึ่งในขั้นแรก ก้านดอกไฮเดรนเยีย จะถูกนำไปตากแดดเป็นเวลาสองวันเพื่อลดความชื้นประมาณ 40%


เมื่อแห้งแล้ว ก้านจะถูกป้อนสู่สายการผลิตเพื่อตัด บด ตากแห้ง และผสมกับ “เรซินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ทำจากเศษไม้จากโรงเลื่อยในท้องถิ่น จากนั้นส่วนผสมดังกล่าวจะถูกเทลงในแม่พิมพ์ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงเพื่อขึ้นรูปเป็นพาเลท


รูปแบบการทำธุรกิจของ Bioestibas อยู่บนพื้นฐานแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีการนำพาเลทเก่าไปรีไซเคิลทำเป็นพาเลทใหม่ นอกจากนี้การใช้ก้านดอกไฮเดรนเยียไปผลิตพาเลทยังช่วยทั้งในเรื่องการกำจัดก้านดอกไฮเดรนเยียที่เป็นขยะทางการเกษตร อีกทั้งยังได้พาเลทที่มีความทนทานต่อแมลง พาหะนำโรคและไฟมากกว่าพาเลททั่วไปถึง 7 เท่า และยังสามารถกันน้ำ กันการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น และมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตดอกไม้ในท้องถิ่นด้วย


ตัวอย่างของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น

Bioestibas เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถมีส่วนส่งเสริม "เศรษฐกิจสีเขียว" ได้เป็นอย่างดี โดยได้ยื่นจดสิทธิบัตร สำหรับผลิตภัณฑ์ “เรซินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทได้คิดค้นขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในการผลิตพาเทลจากก้านดอกไฮเดรนเยีย โดยเฉพาะกรณีศึกษาของ Bioestibas ถือว่ามีความน่าสนใจในแง่แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนของเสียหรือสิ่งตกค้างจากการผลิตหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและส่งเสริมการนำของเสียกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังหมายถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับผู้ประกอบการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับท้องถิ่นและประเทศอีกด้วย


Source:

153 views0 comments

Comments


bottom of page