top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

WTO เปิดบ้านต้อนรับให้สาธารณชนเข้าเยี่ยมชมในรอบ 4 ปี


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) ได้จัดงาน “WTO Open Day 2019” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของ WTO ในปีนี้ ที่เรียกได้ว่าเป็น “การเปิดบ้านให้สาธารณชนเข้ามาเยี่ยมชมและทำความรู้จักคุ้นเคยกับ WTO ให้มากขึ้น” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทการทำงานของ WTO ในฐานะองค์กรทางการค้าของโลก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวม 164 ประเทศ โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ที่ WTO จัดงาน Open Day ภายหลังจากที่มีการจัดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2015 เพื่อฉลองวาระครบรอบ 20 ปีของ WTO


ในงานดังกล่าว นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในฐานะประธานคณะมนตรีใหญ่ (General Council) ของ WTO ได้ร่วมกล่าว Opening Remark ให้การต้อนรับสาธารณชนกว่า 3,000 คนที่ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมบ้านของ WTO ในวันนั้นอย่างคับคั่ง


งาน WTO Open Day ในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้าชมงานฯ ได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ในแง่มุมใหม่ๆ ของ WTO ที่หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อน รวมทั้งบทบาทการทำงานของพวกเราชาว WTO ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยมีโอกาสเยี่ยมชมห้องประชุมสำคัญต่างๆ เพื่อสัมผัส การทำงานของ WTO รวมทั้งร่วมทดสอบการเป็นล่ามแปลภาษา เดินชมภาพเขียนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่างๆ ในอาคารสำนักงาน WTO และเรียนรู้ถึงวิวัฒนาการของ WTO และระบบการค้าพหุภาคีของโลก รวมทั้ง ยังมีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มประจำชาติที่นำเสนอโดยสมาชิก WTO ต่างๆ ซึ่งไทยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียน ในปีนี้ได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ จัดบูธจำหน่ายอาหารของประเทศศมาชิกอาเซียน รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่ WTO คัดเลือก นอกจากนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยฯ ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมของไทยในการจัดนิทรรศการ ASEAN Cultural Exhibition เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนรู้จักกับประชาคมอาเซียนในวงกว้างมากขึ้น


น.ส. ไวนิกา อานามนารถ

มิถุนายน 256274 views0 comments

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page