top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

เบลารุสเตรียมเข้าเป็นสมาชิก WTO ภายใน MC12


ปัจจุบัน WTO มีสมาชิก 164 ประเทศ โดยไลบีเรียและอัฟกานิสถานเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 163 และ 164 เมื่อวันที่ 14 และ 29 กรกฎาคม 2559 ตามลำดับ หลังจากนั้น คาดว่าสมาชิกลำดับที่ 165 ของ WTO น่าจะเป็นเบลารุส ที่ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาเข้าเป็นสมาชิก WTO ภายในการประชุมรัฐมนตรี WTO (Ministerial Conference: MC) ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563


เบลารุสอยู่ในกระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO นานถึง 25 ปีแล้ว และเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย* (Eurasian Economic Union: EAEU) เพียงประเทศเดียวที่ยังไม่เข้าเป็นสมาชิก WTO หลังจากที่คาซัคสถานเสร็จสิ้นกระบวนการภาคยานุวัติเมื่อปี 2558 เบลารุสได้รื้อฟื้นการเจรจาเมื่อปี 2560 เพื่อเข้าเป็นสมาชิก WTO โดยเร็ว ล่าสุด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 WTO ได้จัดการประชุมคณะทำงานเรื่องการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของเบลารุส ครั้งที่ 12 โดยรองนายกรัฐมนตรีเบลารุสยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าเป็นสมาชิก WTO ภายใน MC12 และแสดงความพร้อมที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีส่วนใหญ่ที่กำหนดในร่างรายงานของคณะทำงานฯ ซึ่งที่ผ่านมา เบลารุสได้ปฏิรูปกฎหมายการลงทุนและการต่อต้านการผูกขาด นโยบายการกำหนดราคา รวมถึงขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้า นอกจากนี้ ยังวางแผนที่จะปรับปรุงกฎระเบียบสกุลเงินและศุลกากร เพื่อดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าของ WTO


ประธานคณะทำงานฯ (เอกอัครราชทูตตุรกี) กล่าวชื่นชมเบลารุสที่พยายามผลักดันการปฏิรูปภายใน ประเทศ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับความตกลง WTO รวมทั้งได้เจรจาเปิดตลาดทวิภาคีและหารือเรื่องเกษตรกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สมาชิกหลายรายสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของเบลารุสภายใน MC12 และแสดงความยินดีที่เบลารุสได้รับความเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement) อีกทั้ง เห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกของเบลารุสอาจเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญของ MC12 อย่างไรก็ดี สหรัฐอเมริกาเห็นว่า เบลารุสยังจำเป็นต้องปฏิรูปประเทศอีกหลายด้านเพื่อเปิดเสรีการค้าและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดใน WTO


ด้านการเจรจาเปิดตลาดทวิภาคี หลังจากที่เบลารุสได้รื้อฟื้นการเจรจาภาคยานุวัติเมื่อปี 2560 เบลารุสได้สรุปการเจรจาเปิดตลาดทวิภาคีกับสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ และจีนไทเป สำหรับสมาชิกที่อยู่ระหว่างการเจรจามี 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา คอสตาริกา สหภาพยุโรป ยูเครน และสหรัฐฯ


การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไปจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการเจรจา และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนธันวาคม 2562


*สมาชิก EAEU ประกอบด้วยรัสเซีย สาธารณรัฐคีร์กีซ อาร์เมเนีย คาซัคสถาน และเบลารุส


ดร. ดวงกมล คาร์พินสกี

5 สิงหาคม 2562

ขอบคุณภาพจาก www.wto.org

112 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page