กิจกรรมงานทำบุญกฐินสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล ปี 2563

25 ตุลาคม 2563

1/3

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖3 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล ปี 2563 ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมือง Gretzenbach สวิตเซอร์แลนด์

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com