กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

30 พฤศจิกายน 2562

1/2

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวา โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและทอดผ้ามหาบังสุกุลแด่พระสงฆ์ ถวายพานพุ่มและกราบถวายบังคมหน้าบรมฉายาลักษณ์ฯ รวมทั้งลงนามถวายพระพร เพื่อให้ประชาชานชาวไทย ณ นครเจนีวาได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com