top of page

จับตาการชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก

สรุปโดย จารุวรรณ สุขรมย์

นาย Phil Hogan กรรมาธิการยุโรปด้านการค้าอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอชื่อตนเองลงสมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกคนต่อไป หลังจากตำแหน่งดังกล่าวกำลังจะว่างลงในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากนาย Roberto Azevêdo ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่คนปัจจุบันได้ประกาศว่าจะลงจากตำแหน่งก่อนสิ้นสุดวาระเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกคนต่อไปจะต้องเผชิญแรงกดดันของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการเพิ่มขึ้นของมาตรการการปกป้องทางการค้าที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงจะต้องผลักดันการเจรจาเพื่อจำกัดการจับสัตว์น้ำที่มากเกินควรและกำหนดกฏเกณฑ์ใหม่เพื่อรองรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย นาย Hogan เป็นชาวไอริชที่ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ามาตั้งแต่ปี 2557 โดยเริ่มต้นรับผิดชอบในด้านการเกษตร และในช่วงปลายปี 2562 ได้รับผิดชอบในด้านการค้า นอกจากนี้ ยังมีผู้สมัครชาวยุโรปเข้าชิงตำแหน่งนี้อีก 2 ราย ซึ่งได้แก่ นางสาว Arancha Gonzalez Laya รัฐมนตรีต่างประเทศของสเปน และนาง Sigrid Kaag รัฐมนตรีด้านการค้าของเนเธอร์แลนด์ ประเด็นเรื่องนี้ได้กลายเป็นหัวข้อหลักในการประชุมรัฐมนตรีด้านการค้าของสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ทางการยุโรปจะทำการคัดเลือกผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนี้ให้เหลือเพียงคนเดียวต่อไป ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกสามารถเสนอคนชาติของประเทศนั้นๆ ลงสมัครชิงตำแหน่งได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2563 นี้ ก่อนหน้านี้ได้เคยมีผู้ดำรงตำแหน่งนี้ที่มาจากสหภาพยุโรปแล้วถึง 3 รายจากทั้งหมด 6 ราย โดยอีก 3 รายมาจากไทย บราซิล และนิวซีแลนด์ และมีแรงกดดันที่จะเลือกผู้นำองค์กรนี้ที่มาจากแอฟริกา บางประเทศในยุโรปได้กล่าวว่าไม่ได้มีกฎหรือข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรขององค์การการค้าโลกว่าการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่นั้นควรจะแต่งตั้งสลับกันระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา แต่มีฉันทามติว่ามีความจำเป็นในการปฏิรูปองค์กรแห่งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการเติบโตของจีนที่นำและขับเคลื่อนโดยรัฐวิสาหกิจด้วย และที่สำคัญคือ นาย Hogan เป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันในการปฏิรูปองค์การการค้าโลก

bottom of page