top of page

Huawei ออกมาตอบโต้แล้ว หลังโดนมะกันบีบไม่ให้ใช้เทคโนโลยี

สรุปโดย ไวนิกา อานามนารถ

นาย Guo Ping ประธานวาระปัจจุบันของ Huawei ได้กล่าวว่า “การตัดสินใจของสหรัฐฯ ครั้งนี้เป็นไปโดยพลการและเป็นการบ่อนทำลายอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยกฎระเบียบใหม่ของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อการขยายเครือข่ายการสื่อสาร การบำรุงรักษา และระบบการปฏิบัติการของเครือข่าย Huawei ที่มีมูลค่าหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ในกว่า 170 ประเทศ ซึ่งการกระทำของสหรัฐฯ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของ Huawei อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทฯ จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้”

การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของนาย Guo Ping เกิดขึ้น ภายหลังจากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานด้านอุตสาหกรรมและความมั่นคง (BIS) ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ประกาศกฎระเบียบใหม่ที่จะจำกัดขีดความสามารถของบริษัท Huawei ในการใช้เทคโนโลยีและซอฟแวร์ของสหรัฐฯ ในการออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในต่างประเทศ โดยอ้างเหตุผลด้านมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ทำการขึ้นบัญชีดำ (Entity List) แก่ Huawei และบริษัทในเครืออย่าง HiSilicon ซึ่งเป็น List ที่ระบุองค์กรหรือบริษัทฯ ที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ จึงส่งผลให้โรงงานผลิตที่จะส่งออกสินค้าให้กับบริษัทใน List ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสหรัฐฯ ก่อน โดยการดำเนินการปรับแก้กฎระเบียบของสหรัฐฯ อีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ถือเป็นสกัดกั้นความพยายามของ Huawei ในการบ่อนทำลายการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างกะทันหันต่อโรงงานต่างประเทศที่ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ตามสเปคของ Huawei สหรัฐฯ จึงอนุญาตให้โรงงานเหล่านี้ยังสามารถส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ดังกล่าว หรือจัดส่งในประเทศได้ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

bottom of page