top of page

COVID-19 ฉุดการค้าโลก หดตัว 3% ในไตรมาสแรก

สรุปโดย อัครพัฒน์ วรรณพฤกษ์

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) รายงานว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้การค้าโลกหดตัวลงร้อยละ 3 ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2563 โดยรายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่า ไตรมาสต่อไปการค้าโลกจะหดตัวลงร้อยละ 27 จากไตรมาสแรก โดยการหดตัวดังกล่าวเกิดขึ้นควบคู่กับการตกต่ำของราคาสินค้าซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 ทั้งนี้ เป็นที่น่าเสียดายว่าการค้าโลกส่งสัญญาณฟื้นตัว ทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

bottom of page