top of page
  • pornpimol80

WIPO เน้นส่งเสริม SMEs ใช้ประโยชน์จาก IP ในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกปีนี้

ทุก ๆ ปีในวันที่ 26 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Day หรือ IP Day) จะเป็นวันที่หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของโลก โดยเฉพาะองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization – WIPO) จะร่วมกับประเทศสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องเฉลิมฉลองด้วยกัน


การจัดงานฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกนี้ ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยในวันที่ 26 เมษายน ยังถือเป็นวันที่อนุสัญญา WIPO มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2513 ด้วย


ในส่วนของการเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาในปีนี้ ทาง WIPO กำหนดให้มีการใช้หัวข้อหลัก (theme) ว่า IP & SMEs: Taking your ideas to markets ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทของ SMEs หลายล้านรายในระบบเศรษฐกิจและการส่งเสริมให้ SMEs จากทั่วโลกสามารถใช้ประโยชน์ได้จากการสร้างสรรค์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ และนำไปสู่การฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป


สำหรับการจัดงาน IP Day ในปีนี้ นาย Daren Tang ผู้อำนวยการใหญ่ของ WIPO ได้กล่าวแสดงความเห็นว่า ปัจจุบัน ธุรกิจ SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของโลก โดยร้อยละ 90 ของบริษัททั้งหมดทั่วโลกจัดเป็นธุรกิจ SMEs และร้อยละ 70 ของการจ้างงานทั่วโลก มาจากการจ้างงานจากธุรกิจ SMEs อย่างไรก็ดี SMEs ส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ประโยชน์จาก IP เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ SMEs สามารถใช้ประโยชน์ในการแปลงความคิดสร้างสรรค์ออกไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจของตนเองได้


ผู้อำนวยการใหญ่ของ WIPO ยังระบุว่า นับตั้งแต่ที่ได้รับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา WIPO ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม SMEs เป็นอย่างมาก โดยได้จัดตั้ง IP and Innovation Ecosystems Sector เพื่อสนับสนุน SMEs ผู้ประกอบการ และนักวิจัย ในการทำ IP เชิงพาณิชย์และใช้เพื่อการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ เพื่อเฉลิมฉลองการจัดงานวัน IP Day ในปีนี้ WIPO ยังได้จัดทำ และเผยแพร่ชุดกรณีศึกษาจากทั่วโลกที่บอกเล่าตัวอย่างเรื่องราวต่าง ๆ ของ SMEs จากทั่วโลกที่มีการใช้สิทธิ์ด้าน IP เพื่อสร้างแนวคิดและชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและการสร้างมูลค่าจากทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการย้ำถึงบทบาทสำคัญของ WIPO และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาระดับประเทศ/ภูมิภาคทั่วโลกในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับ SMEs ในการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างงานด้วย


ในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมวัน IP Day นี้ นอกจากที่ในเว็บไซต์ของ WIPO จะมีการเผยแพร่ชุดความรู้สำหรับ SMEs เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แบรนด์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมอภิปรายและสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวกับ IP และประสบการณ์ของธุรกิจ SMEs ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และประโยชน์จาก IP ต่อธุรกิจด้วย


สำหรับผู้ที่สนใจ และกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่ต้องการเข้าร่วมประชุม ฟังการอภิปราย และต้องการเข้าถึงชุดข้อมูลและชุดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของ WIPO ที่ https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/ รับรองว่า ได้ความรู้และสาระที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอน

****************


ดร.พรพิมล สุคันธวณิช


156 views0 comments

Comments


bottom of page