top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

WIPO เตรียมมอบรางวัลใหม่แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลงานการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO ได้ประกาศที่จะมอบรางวัลใหม่แก่วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) และบุคคลที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศของตนหรือประเทศต่าง ๆ ข้ามพรมแดน


WIPO เตรียมที่จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 5 แห่งในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลในหมวดหมู่แรกก่อนที่จะมีการมอบรางวัลให้กับกลุ่มอื่นในปีถัดไป เช่น ผู้หญิงและเยาวชน


“SME คือภาคธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในหลายประเทศ และภาคส่วน SME ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและนวัตกรรมนี้เองก็สำคัญยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต อย่างไรก็ดี SME หลายแห่งที่สร้างนวัตกรรม ก็ยังไม่ทราบดีว่า ทรัพย์สินทางปัญญานั้นช่วยให้พวกเขานำไอเดียของตัวเองไปสู่ตลาดได้อย่างไร” Daren Tang ผู้อำนวยการใหญ่ของ WIPO กล่าว พร้อมเสริมว่า “พวกเราจะใช้รางวัลระดับโลกของ WIPO นี้ ด้วยจุดประสงค์ เพื่อชื่นชม SME ที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างความแตกต่างในโลกใบนี้ และสามารถเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและ SME อื่นๆ ได้”


ผู้อำนวยการใหญ่ของ WIPO เห็นว่า การมอบรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ WIPO ที่จะสร้างโครงข่ายการพัฒนาระบบ IP และ WIPO จะยังค้นหาแนวทางการนำประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญานี้มาสู่ระดับรากหญ้าต่อไปด้วย และเพื่อให้วิสาหกิจและผู้ประกอบการดึงศักยภาพของทรัพย์สินดังกล่าวมาทำให้แนวคิดของตนเองกลายเป็นจริง โดยการสนับสนุนวิสาหกิจเช่นนี้จะช่วยเรื่องการสร้างงาน การเติบโตของธุรกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน”


ทั้งนี้ SME ทุกแห่งจากประเทศสมาชิกทั้ง 193 แห่งของ WIPO สามารถเสนอชื่อตนเองเป็นผู้รับรางวัลได้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2022 [1] โดยคณะกรรมการตัดสินจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และธุรกิจ โดยจะใช้เกณฑ์การประเมินที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างผลกำไรจากทรัพย์สินทางปัญญา อิทธิพลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม พร้อมพิจารณาความหลากหลายของผู้ได้รับการเสนอชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้น ๆ


จากนั้นคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ชนะที่ได้เข้าร่วมในพิธีการมอบรางวัลระหว่างการประชุมสมัชชา WIPO ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 22 กรกฎาคม 2022


นอกจากนี้ ผู้ชนะจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาแบบเฉพาะตัว ซึ่งจะช่วยเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนการช่วยเหลือและการสนับสนุนรูปแบบอื่นๆ ที่จะช่วยให้เข้าถึงเงินทุนและผลักดันการเติบโตของธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น


หมายเหตุ

[1] ตามแนวทางของธนาคารโลกแล้ว SME จะหมายถึงวิสาหกิจใด ๆ ที่มีพนักงานน้อยกว่า 300 คนและมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ


---------------------------------------------------------------------------------------------------

44 views0 comments

Comments


bottom of page