• pmtwmocgoth

เลี้ยงต้อนรับเลขาธิการอาเซียนในโอกาสเยือนเจนีวา


เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ณ นครเจนีวา เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม ณ องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562นวรัตน์

มิถุนายน 2562

41 views