top of page
  • Writer's picturepmtwmocgoth

พันธมิตรจากอุตสาหกรรมดนตรีให้การสนับสนุน WIPO for Creators


ที่ผ่านมา WIPO ได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนนักสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในโครงการที่ ผู้อำนวยการใหญ่ของ WIPO ให้ความสำคัญคือ WIPO for Creators (WIPO เพื่อเหล่าผู้สร้างสรรค์) โดยล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 WIPO ได้เปิดตัวผู้สนับสนุนโครงการ ซึ่งถือเป็นพันธมิตรกลุ่มแรกสู่โครงการนี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักสร้างสรรค์ทั่วโลกให้ได้รับผลตอบแทนจากการสร้างสรรค์ผลงานอย่างยุติธรรมและขยายขอบเขตองค์ความรู้และความเข้าใจด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP)


WIPO for Creators ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชนโดย WIPO และมูลนิธิ Music Rights Awareness Foundation จากสวีเดน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะนำนักสร้างสรรค์ หน่วยงานรัฐบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่นๆ ทั่วโลกมาพบกันในเครือข่ายนี้


โดยสมาชิกและผู้สนับสนุนกลุ่มแรกของ WIPO for Creators ประกอบด้วย

  • สมาพันธ์แห่งสมาคมผู้สร้างสรรค์และนักแต่งเพลงระหว่างประเทศ (International Confederation of Societies of Authors and Composers: CISAC);

  • ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Exchange: DDEX);

  • ฟอรัมนักเขียนระหว่างประเทศ (International Authors Forum: IAF);

  • สมาพันธ์ผู้เผยแพร่เพลงระหว่างประเทศ (International Confederation of Music Publishers: ICMP);

  • สมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศ (International Federation of the Phonographic Industry: IFPI)

  • ฟอรัมผู้เผยแพร่เพลงอิสระระหว่างประเทศ (Independent Music Publishers International Forum: IMPF);

  • สมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ (International Publishers Association: IPA);

  • สภาสมาคมเพื่อการบริหารการจัดเก็บค่าสิทธิของนักแสดง (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights: SCAPR)

ผู้อำนวยการใหญ่ของ WIPO มองว่า กลุ่มพันธมิตรดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้นำในวงการของตนเอง จะมีส่วนช่วย ขับเคลื่อนภารกิจของ WIPO for Creators ไปข้างหน้า และสามารถใช้องค์ความรู้และประโยชน์จากการใช้ระบบลิขสิทธิ์เพื่อนำผลงานของตนไปสู่ระดับโลกได้


Niclas Molinder ประธานมูลนิธิ Music Rights Awareness Foundation ให้ความเห็นว่า ความเชี่ยวชาญของพันธมิตรของโครงการจะช่วยให้ WIPO for Creators บรรลุภารกิจในการเพิ่มความรู้ด้านสิทธิของผู้สร้างสรรค์ และหลักปฏิบัติเรื่องการจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักสร้างสรรค์สามารถได้รับผลตอบแทน อย่างเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทางวัฒนธรรม หรือทางเศรษฐกิจใด”


จนถึงปัจจุบัน WIPO for Creators ได้พัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายสมาชิก และผู้สนับสนุน พร้อมๆ ไปกับการพัฒนา Creators Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมการตระหนักรู้เรื่องสิทธิออนไลน์ โดยพยายาม ที่จะสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ทั่วโลกในวงการการสร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ Creators Platform จะมีบริการที่ขับเคลื่อนโดยผู้สร้างสรรค์ในรูปแบบวิดีโอ “Micro-Learning” คุณภาพสูงที่ผู้เรียนรู้โต้ตอบได้ และนำเสนอผู้สร้างสรรค์ชั้นนำจากทุกอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ พร้อมอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง


Creators Platform จะดำเนินการนำร่องในอุตสาหกรรมเพลงเป็นกลุ่มแรก จากนั้นจะขยายเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อการโต้ตอบกับนักสร้างสรรค์ในทุกอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษา โดยรวมถึงวรรณกรรม การสร้างสื่อเสียงและภาพ ตลอดจนศิลปะการละครและทัศนศิลป์ต่อไป


ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวที่น่าจับตามองสำหรับผู้สร้างสรรค์ทั่วโลก โดยเฉพาะสำหรับศิลปินผู้แต่งเพลงในประเทศไทย เนื่องจากชื่อเสียงที่กระจายเป็นวงกว้างยิ่งขึ้นของ WIPO for Creators ช่วยบ่งชี้ให้นักสร้างสรรค์และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐเห็นถึงความสำคัญต่อการรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งๆ ในแวดวงดนตรีมากขึ้น


---------------------------------------------------------------------------------------------------

169 views0 comments

Comments


bottom of page