จุรินทร์ โชว์ 5 วิชั่น รับมือโควิดในเวทีเอเปค (APEC) ประกาศหนุน CL วัคซีน ให้ทุกประเทศได้สิทธิการผลิตวัคซีนเอง เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลก

07.06.21

00053
จับกระแสการค้าโลก
ข่าวสั้นทันโลก

จุรินทร์ โชว์ 5 วิชั่น รับมือโควิดในเวทีเอเปค (APEC) ประกาศหนุน CL วัคซีน ให้ทุกประเทศได้สิทธิการผลิตวัคซีนเอง เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลก

5 มิถุนายน 2564

ไทยลงนามความตกลงจัดสรรโควตาภาษี (TRQ) หลัง Brexit กับสหภาพยุโรป

10 พฤษภาคม 2564

สมาชิก WTO ชื่นชมนโยบายการค้าเวียดนาม ไทยเน้นต้องไม่กีดกันเรื่องยานยนต์และยา

12 พฤษภาคม 2564

เอกอัครราชทูต คผท. พบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ของ WIPO เน้นร่วมมือส่งเสริมความเชื่อมโยงกับกลุ่ม SMEs กลุ่ม Start-ups และผู้ประกอบการรุ่นใหม่

10 พฤษภาคม 2564

อินโฟกราฟิก
ประกาศและงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบปรุบปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ คผท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง งานจ้างออกแบบปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ

ประกาศ การจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ คผท.

ประกาศ การจ้างปรังปรุงตกแต่งที่ดินพร้อมอาคารที่ทำการ คผท.