กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์

10 สิงหาคม 2563

1/5

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (คผท.) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ โดยนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ คผท. ทำบุญถวายอาหารเพลและถวายสังฆทานพร้อมจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธวิหารเอชรองส์ เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com