กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

5 ธันวาคม 2562

1/2

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงแรม Intercontinental นครเจนีวา โดยประธานในพิธีได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ยืนถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี และจัดเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก สหประชาชาติ และหน่วยงานระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com