จัดกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9

13 ตุลาคม 2562

1/3

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเอชรองส์ เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิสโดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์ ยืนสงบนิ่งและกราบถวายบังคมหน้าบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com