สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ คัดค้านการลงคะแนนถอนตัวออกจาก WTO

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ได้ทำการคัดค้านการลงคะแนนเสียงต่อข้อมติที่เรียกร้องให้สหรัฐฯ ถอนตัวออกจากองค์การการค้าโลกได้สำเร็จ ซึ่งข้อมติดังกล่าวได้ถูกเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมเครต นาย Peter DeFazio (จากรัฐโอเรกอน) และนาย Frank Pallone (จากรัฐนิวเจอร์ซี่) ตามกฏหมายว่าด้วยความตกลงรอบอุรุกวัย 1994 ที่ให้อำนาจรัฐสภาสหรัฐฯ ได้มีโอกาสในการลงคะแนนเสียงทุก 5 ปี ในการพิจารณาถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก อย่างไรก็ตาม นาง Nancy Pelosi ประธานสภาผู้แทนราษฎร สามารถที่จะป้องกันการลงคะแนนเสียงไม่ให้เกิดขึ้นได้ในปีนี้ โดยได้สั่งการให้คณะกรรมการควบคุมกฏระเบียบแทรกบทบัญญัติเพิ่มเติมเข้าไปในกฏเกณฑ์สำหรับการโต้แย้งพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการโดยรวม ซึ่งรวมไปถึงการปฏิรูปนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการยกเลิกการลงคะแนนเสียงในการถอนตัวออกจากองค์การการค้าโลก ซึ่งข้อมติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบแล้วด้วยคะแนนเสียง 230 ต่อ 180 ทั้งนี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะได้เห็นข้อมติในลักษณะเช่นนี้อีกครั้งในเวทีการประชุมของวุฒิสภาในเดือนหน้าด้วยเช่นกัน

สรุปโดย จารุวรรณ สุขรมย์

26 มิถุนายน 2563

ที่มา Washington Trade Daily

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com