สหรัฐฯ ต้องการรีเซ็ท WTO

สหรัฐฯ คัดค้านการแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จนทำให้เหลือสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ไม่เพียงพอที่จะตัดสินคดีใดๆ ในชั้นอุทธรณ์ได้แล้ว และอยากปรับให้ WTO มีลักษณะไม่ผูกพันเหมือนในอดีต

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นาย Robert Lighthizer ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ให้การ (testify) กับ คณะกรรมาธิการด้านการเงินของวุฒิสภา* โดยมีสาระสำคัญว่า
1) ต้องการปฏิรูป WTO โดยเน้นให้มีบทบาทเป็นองค์กรที่ใช้การเจรจาเช่นเดียวกันช่วงเริ่มต้น
2) ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องขององค์กรอุทธรณ์ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการใช้อำนาจเกินกว่าที่มี ซึ่งบ่อนทำลายกระบวนการเจรจา และทำให้ประเทศต่าง ๆ ใช้การต่อสู้ทางคดีมากกว่าการเจรจา และจำกัดอำนาจสหรัฐฯ ในการปกป้องการค้าที่ไม่เป็นธรรม
3) ยอมรับได้หากองค์กรอุทธรณ์จะไม่กลับมาอีก สมาชิกจำเป็นต้องหารือกันเกี่ยวกับระบบการระงับข้อพิพาทใหม่ และเชื่อว่า ระบบเดิมที่มีลักษณะไม่ผูกพัน (non-binding) น่าจะช่วยให้หาทางออกของการระงับข้อพิพาทได้ดีกว่า

ดังนั้น ต้องจับตาดูกันต่อไปว่า สหรัฐฯ จะมีข้อเสนอเป็นรูปธรรมอย่างไร

สรุปโดย กาจฐิติ วิวัธวานนท์

22 มิถุนายน 2563

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com