ความคืบหน้าข้อสรุป Brexit ระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรตัดสินใจหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ Brexit ในช่วงสัปดาห์หน้าท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นของทั้งสองฝ่ายที่อาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าทันภายในสิ้นปีนี้

นาย Boris Johnson นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้หารือกับเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถึงวิธีผลักดันรูปแบบใหม่ในการเจรจาการค้าหลังจากที่การเจรจาที่ผ่านมาสี่รอบไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ สหราชอาณาจักรได้ยุติการเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบของสหภาพยุโรปในเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านที่จะต้องเตรียมหลักเกณฑ์การค้ารูปแบบใหม่กับประเทศในสหภาพยุโรป รัฐบาลอังกฤษยืนยันเมื่อวันศุกร์ว่าจะไม่ขยายระยเวลาการเปลี่ยนผ่านและการเจรจาเกินกว่าเดือนธันวาคม 2563 นี้ ส่งผลให้เกิดแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งมอบข้อตกลงการค้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้สามารถให้สัตยาบันได้ทันในเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ ทางสหภาพยุโรปโดยนาง Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้แสดงออกถึงความพร้อมที่จะเจรจาหารืออย่างเต็มกำลัง โดยกล่าวใน Twitter ก่อนการสนทนาทางวิดีโอกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา และจากแถลงการณ์หลังการเจรจาได้แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจของสหราชอาณาจักรที่จะไม่ขอขยายระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านและทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าจะต้องมีการผลักดันการเจรจารวมถึงจัดทำความเข้าใจร่วมกันในหลักการภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว

สรุปโดย จารุวรรณ สุขรมย์

17 มิถุนายน 2563

ที่มา Washington Trade Daily

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com