คาซัคสถานยังคงเป็นเจ้าภาพ MC12 ปีหน้า

ในการประชุมคณะมนตรีใหญ่ WTO ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สมาชิก WTO ได้มีการหารือเกี่ยวกับกำหนดการครั้งใหม่สำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (Ministerial Conference: MC) ครั้งที่ 12 ซึ่งสมาชิกฯ ยินดีกับข้อเสนอของคาซัคสถานในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม MC12 ในเดือนมิถุนายน 2564 โดย Ambassador David Walker ของนิวซีแลนด์ ในฐานะประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO จะเดินหน้าหารือกับสมาชิกฯ เพื่อกำหนดวันประชุมต่อไป

อย่างไรก็ดี สมาชิกหลายประเทศมีข้อห่วงกังวลต่อความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคโควิดในขณะนี้ จึงขอให้ WTO พิจารณากำหนดวันประชุมในลักษณะสมมุติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) ซึ่งจะมีการประเมินและทบทวนอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ เดิมทีการประชุม MC12 มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน ในวันที่ 8-11 มิถุนายน 2563 แต่ WTO ต้องประกาศยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดอย่างหนักของโรคโควิด-19 ทั่วโลก

สรุปโดย ไวนิกา อานามนารถ

2 มิถุนายน 2563

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com