สหรัฐฯ ผลักดันการปฏิรูป WTO

สหรัฐฯ ได้แสดงบทบาทที่ขัดแย้งในระหว่างการประชุม WTO เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยส่งสัญญาณว่ามีความประสงค์ที่จะดึงห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มกำลังการผลิตกลับไปยังประเทศของตน อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงมีการดำเนินการตามปกติภายใต้ WTO ควบคู่กับประเทศอุตสาหกรรมอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เงื่อนไขการเปิดตลาดสำหรับการอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมด้วย

ระหว่างการประชุมในรูปแบบ Virtual Meeting ของคณะมนตรีใหญ่ (General Council) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งนาย Dennis Shea เอกอัครราชทูตด้านการค้าของสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือพหุภาคีซึ่งสหรัฐฯ จะนำมาดำเนินการภายใต้ WTO เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ และยังได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (S&DT) ระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการเจรจาการค้าในปัจจุบันและอนาคต (เห็นควรให้มีการจำแนกประเทศกำลังพัฒนาเสียใหม่) รวมทั้งเห็นควรให้เพิ่มมาตรการลงโทษสำหรับสมาชิกที่ไม่แจ้งข้อมูล(Notification) ด้วย อย่างไรก็ตาม ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ได้คัดค้านข้อเสนอการปฏิรูปของสหรัฐฯ ดังกล่าวโดยชี้แจงว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ต้องใช้เวลายาวนานมากในการเจรจารอบอุรุกวัยเพื่อที่จะรักษาความยืดหยุ่นในเรื่องการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง

สรุปโดย จารุวรรณ สุขรมย์

20 พฤษภาคม 2563

ที่มา Washington Trade Daily

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com