Huawei ออกมาตอบโต้แล้ว หลังโดนมะกันบีบไม่ให้ใช้เทคโนโลยี

นาย Guo Ping ประธานวาระปัจจุบันของ Huawei ได้กล่าวว่า “การตัดสินใจของสหรัฐฯ ครั้งนี้เป็นไปโดยพลการและเป็นการบ่อนทำลายอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยกฎระเบียบใหม่ของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อการขยายเครือข่ายการสื่อสาร การบำรุงรักษา และระบบการปฏิบัติการของเครือข่าย Huawei ที่มีมูลค่าหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ในกว่า 170 ประเทศ ซึ่งการกระทำของสหรัฐฯ คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของ Huawei อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทฯ จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้”

การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของนาย Guo Ping เกิดขึ้น ภายหลังจากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานด้านอุตสาหกรรมและความมั่นคง (BIS) ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ประกาศกฎระเบียบใหม่ที่จะจำกัดขีดความสามารถของบริษัท Huawei ในการใช้เทคโนโลยีและซอฟแวร์ของสหรัฐฯ ในการออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในต่างประเทศ โดยอ้างเหตุผลด้านมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ทำการขึ้นบัญชีดำ (Entity List) แก่ Huawei และบริษัทในเครืออย่าง HiSilicon ซึ่งเป็น List ที่ระบุองค์กรหรือบริษัทฯ ที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ จึงส่งผลให้โรงงานผลิตที่จะส่งออกสินค้าให้กับบริษัทใน List ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสหรัฐฯ ก่อน โดยการดำเนินการปรับแก้กฎระเบียบของสหรัฐฯ อีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ถือเป็นสกัดกั้นความพยายามของ Huawei ในการบ่อนทำลายการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างกะทันหันต่อโรงงานต่างประเทศที่ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ตามสเปคของ Huawei สหรัฐฯ จึงอนุญาตให้โรงงานเหล่านี้ยังสามารถส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ดังกล่าว หรือจัดส่งในประเทศได้ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สรุปโดย ไวนิกา อานามนารถ

19 พฤษภาคม 2563

ที่มา
Huawei hits back at US as TSMC cuts off chip orders https://www.theverge.com/2020/5/18/21262042/huawei-us-export-tsmc-chip-manufacture
Commerce Addresses Huawei’s Efforts to Undermine Entity List, Restricts Products Designed and Produced with U.S. Technologies https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-addresses-huaweis-efforts-undermine-entity-list-restricts

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com