สหภาพยุโรป เม็กซิโก สรุปการเปิดตลาดครั้งใหญ่ภายใต้ FTA

สหภาพยุโรปและเม็กซิโกได้สรุปการเปิดตลาดครั้งใหญ่ร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากที่ได้มีการเปิดตลาดแบบต่างตอบแทน (reciprocal market access) ระหว่างกัน โดยปรับปรุงการเปิดตลาดในสินค้าอุตสาหกรรม บริการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การลงทุน และผลิตผลทางการเกษตร เช่น ไก่จากเม็กซิโก และผลิตภัณฑ์นมจากสหภาพยุโรป นอกจากนี้ เม็กซิโกได้ตอบตกลงที่จะเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างรวม 14 รัฐ ซึ่งเกินกว่าระดับที่กำหนดของรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกให้กับบริษัทในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ความตกลงดังกล่าวจะต้องผ่านการปรับปรุงแก้ไขและแปลเป็นภาษาที่ใช้ในสหภาพยุโรป ก่อนเสนอเข้าไปยังรัฐบาลสหภาพยุโรปและรัฐสภายุโรปเพื่อขออนุมัติต่อไป กระบวนการดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นปลายปีนี้ แม้ว่าอาจจะเกิดความล่าช้าจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม

สรุปโดย จารุวรรณ สุขรมย์

30 เมษายน 2563

ที่มา
Washington Trade Daily

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com