คาซัคสถานเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี WTO

คาซัคสถานเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) ครั้งที่ 12 ของ WTO ในเดือนมิถุนายน 2564 (2021) ณ กรุงนูร์-ซุลตัน เดิมจากที่คาซัคสถานมีกำหนดที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ปีนี้ แต่มีการยกเลิกการประชุมอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 ทางท่านทูตคาซัคสถานประจำองค์การการค้าโลก จึงขอให้สมาชิกองค์การการค้าโลกพิจารณาข้อเสนอการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO อีกครั้งหนึ่ง

สรุปโดย กาจฐิติ วิวัธวานนท์

29 เมษายน 2563

ที่มา
Washington Trade Daily

  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com