ข่าวสั้นทันโลก

Networking Event

จุรินทร์ โชว์ 5 วิชั่น รับมือโควิดในเวทีเอเปค (APEC) ประกาศหนุน CL วัคซีน ให้ทุกประเทศได้สิทธิการผลิตวัคซีนเอง เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลก

จุรินทร์ โชว์ 5 วิชั่น รับมือโควิดในเวทีเอเปค (APEC) ประกาศหนุน CL วัคซีน ให้ทุกประเทศได้สิทธิการผลิตวัคซีนเอง เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลก

Networking Event

สมาชิก WTO ชื่นชมนโยบายการค้าเวียดนาม ไทยเน้นต้องไม่กีดกันเรื่องยานยนต์และยา

สมาชิก WTO ชื่นชมนโยบายการค้าเวียดนาม ไทยเน้นต้องไม่กีดกันเรื่องยานยนต์และยา

Networking Event

ไทยลงนามความตกลงจัดสรรโควตาภาษี (TRQ) หลัง Brexit กับสหภาพยุโรป

ไทยลงนามความตกลงจัดสรรโควตาภาษี (TRQ) หลัง Brexit กับสหภาพยุโรป

Networking Event

เอกอัครราชทูต คผท. พบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ของ WIPO เน้นร่วมมือส่งเสริมความเชื่อมโยงกับกลุ่ม SMEs กลุ่ม Start-ups และผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เอกอัครราชทูต คผท. พบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ของ WIPO เน้นร่วมมือส่งเสริมความเชื่อมโยงกับกลุ่ม SMEs กลุ่ม Start-ups และผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Networking Event

สมาชิก WTO เริ่มเดินเครื่องเตรียมการประชุมรัฐมนตรีการค้าครั้งที่ 12

สมาชิก WTO เริ่มเดินเครื่องเตรียมการประชุมรัฐมนตรีการค้าครั้งที่ 12