กิจกรรม

1/4

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563

4 ธันวาคม 2563

1/3

กิจกรรมงานทำบุญกฐินสามัคคี โดยเสด็จพระราชกุศล ปี 2563

25 ตุลาคม 2563

1/2

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

9 ตุลาคม 2563

1/2

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

11 สิงหาคม 2563

1/5

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีกระทรวงพาณิชย์

10 สิงหาคม 2563

1/3

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 กรกฎาคม 2563

1/2

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

3 มิถุนายน 2563

1/2

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พ.ศ. 2563

4 พฤษภาคม 2563

1/2

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

5 ธันวาคม 2562

1/2

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

30 พฤศจิกายน 2562

1/3

จัดกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9

13 ตุลาคม 2562

1/2

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

20 สิงหาคม 2562
  • Facebook

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization

ICC, Route de Pre-Bois 20 Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland

Tel : +4122 9295200 Fax : +4122 7910166 email : pmtw.moc.go.th@gmail.com